SURYAPI ANTALYA
16 Temmuz 2019

SURYAPI ANTALYA

Year: Kasım 2017

Client: Suryapı

Area: 680.000 m²

Type: Konut

Team: Fuat Taşkıranoğlu, Beylem Taşkıranoğlu, Oğuzhan Solmaz, Göktuğ Hazer, Miguel Zapatero, Meliha Pogena, Can Veiz, Elif Sabırlı, Esen Kantarcı, Ece Kanturer.

Project Information

 Antalya Hak Sahipleri Projesi Kepez Santral mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında, halihazırda bölgede oturan sakinlere teslim edilecek yapılı çevrenin tasarlandığı projedir.

 

Proje alanı daha önce masterplan çalışması yapılmış Kepez ilçesi Santral mahallesindedir. Bölge Antalya’nın kuzeyinde, yeni yapılacak çevreyolu ile kente kuzeyden gelen otoyolun kesişim noktasında, aynı zamanda kent merkezine erişim sağlayan LRT hattının ring yaparak bittiği bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla erişim ve ulaşım olanakları bakımından elverişli bir noktadadır.

 

Bunun yanında Döşemealtı ilçesi ile arasında içinde hayvanat bahçesi, çeşitli sosyal tesisler ve macera parkları gibi rekreasyon alanları bulunan bir kent ormanı yer almaktadır.

Bölgede yaklaşık 253.775m² alan üzerinde toplam 35.705m² alana oturan toplamda 3 ana tip olmak üzere 12 tip bloktan oluşan 93 blok yer alır. 42 daire tipinde toplam 6417 adet daire bulunur. Bu dairelerin 5073 adedi hak sahiplerinin daireleridir.

Bölgede 1.7 emsal ve 12 kat sınırı vardır. Projelendirilen arsada kuzeybatı-güneydoğu yönünde ortalama sürekli %3 bir eğim bulunmaktadır. Ana yerleşim kararı olarak ortak bahçe kullanımının baz alındığı blok yerleşimleri tasarlanmıştır

Eğim yönünde yerleşim yapılan konut blokları bodrum katlarında; açığa çıkan alanlar yarı kapalı otoparklar olarak düzenlenmiştir. Böylece otoparkların doğal olarak havalandırması sağlanmıştır.

Bloklara erişim hem set altı garajlarından hem bahçelerden iki ayrı kottan erişildiği için orta bahçelerde araç trafiği azalacaktır.

İkinci önemli vaziyet kararı blokların çevrelemesi ile oluşan, ortasında doğal zemin yer alan orta bahçelerin, masterplanda orman-deniz hattında düşünülen büyük yeşil alana açılması fikridir. Böylece bu büyük parkın etrafında yer alan binaların tümüne bu zengin perspektif sunulmuştur.

Tüm hak sahibi parselleri açık site olarak tasarlanmıştır. Parsellerin etrafında yeni oluşturulan 25m. ve 35m. lik yollar, önce site içerisindeki ikinci derece yola bağlanır. Böylece ölçeğine uygun bir yol derecelendirmesi yapılmıştır. Site içerisindeki trafik yükü çevre yollara aktarılmamıştır. Ayrıca projedeki toplam 6417 dairenin tamamına otopark tahsis edilmiştir. Bahçeleri oluşturan konutların arkalarından geçen ring yolları açık otopark potansiyelinin de verimli kullanılmasını sağlamıştır.

Projeyi şekillendiren en önemli kriter ise hak sahipleri için sağlanması gereken daire dağılım kriterleridir. Hak sahipleri için belirli sayılarda büyüklüğü 40-140 m² arasında değişen daireler şartname ile istenmiştir. Bununla birlikte her parseldeki daire tipleri, dağılım ağırlıkları ve yoğunluğu farklılaşmaktadır. Bu yoğunluk analizleri vaziyet ölçeğindeki yerleşimlerde belirleyici olmuştur.

Projenin vaziyet ölçeğindeki tasarım kriterlerini; parselleri orta bahçeleri olacak şekilde tasarlama, arsa eğimlerine uygun yerleşme, site içi ring yollarını, dış yollardan ayırıp kendi içinde bağımsız çalıştırma şeklinde sıralanabilir.

Projede 12 farklı blok tipi ve 3 tip blok ile birleşebilen üç katlı baza blokları tasarlanmıştır.42 farklı daire tipi oluşturulmuştur.  Daire birleşimleri çalışılırken genelde küçük dairelerin küçük ve orta büyüklükte dairelerle, büyük dairelerin de büyük ve orta büyüklükte daireler ile bir arada olmasına özen gösterilmiştir. Bu durum aynı tip dairelerin farklı bloklarda farklı kat planlarını oluşturmasını zorunlu kılmıştır. Daire birleşimleri tüm mühendislik disiplinlerinin uygulama tecrübesinin getirdiği kararlar ile tasarlanmıştır.

Hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda  2+1 daireler dahil olmak üzere büyük dairelerin en az iki cepheye açılması istenmiştir. Böylece adet olarak iki veya daha fazla cephe istenen daire sayısı toplam daire adedinin %85ini oluşturur. Bu durumda blok sayısını artırmadan iki cepheli daire sayısını artırma ihtiyacı doğmuştur.

Bu anlamda önerilen Z tipi bloklar blok sayısını artırmadan cephe yüzeyini artırma amaçlı tasarlanmıştır. Aynı daire tipleri ile kare tip ve dikdörtgen ana tipinde iki blok tipi daha üretilmiştir.

Blok bazında binalar tasarlanırken oluşan orta bahçelerden ve ring yollarından göz hizasında algılanan bina perspektifi ve daha uzaktan silüet ölçeğinde algılanan bina perspektifinde farklılıklar vardır.

Binaların köşelerinde ikinci veya üçüncü katta başlayıp gezilmeyen teras çatının parapet hizası üzerine kadar çıkan büyük beyaz çerçeveler bu noktalardaki balkonları iki yanından örtüp bu mekanların mahremiyetini sağlarken silüet ölçeğinde kendi ritmini yaratır. Binaların çatı kotundaki yatay bitişleri bu çerçevelerin etkisini güçlendirir. Bu nedenle teras çatı bitişi tercih edilmiştir.

Bahçelerdeki perspektifte ise binaların ilk üç katında her binada değişen pastel renkler ve dokulu yüzeyler aynı tip bloklarda dahil olmak üzre değiştirilerek kullanılmıştır. Site sakinleri her orta bahçede farklı, özgün bir cephe kurgusu ile karşılaşacaktır.

Tüm kat hollerinin cephe bitişlerinde dışarıya açık klima odaları tasarlanmıştır. Cephe bitişlerine uzak mesafede kalan balkonlarda ise klima ünitesinin dışarıdan algılanmadığı bir parapet tasarımı yapılmıştır.

Bina cephelerinde beyaz, gri, füme, kahve, toprak renklerinden oluşan pastel tonlarda kalan bir palet kullanılmıştır. Doğramalar renkli, camlar ise şeffaf seçilmiştir. Balkon korkuluklarında hem cam parapet hem de demir korkuluk detayları birlikte kullanılmıştır.

Büyük dairelerin yer aldığı üç katlı baza blokları “Z” tipi blokların her iki bitişine birleşebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece blok yoğunluğunu artırmadan söz konusu dairelerin şerefiyelerini artıracak bir çözüm sunulmuştur.

Daire planlarında 1+1 daire tipinden başlayarak açık balkonların tümü salonlardan kullanılacak şekilde etüt edilmiştir. Şartnamede verilen daire büyüklükleri sağlanırken daire iç yerleşimlerinde koridor ve antre gibi servis mekanlarının gereksiz büyümeleri önlenmiş böylece salon, yatak odaları ve mutfak gibi asıl yaşam hacimleri ilgili daire brütünün izin verdiği ölçüde büyütülmüştür.

Banyo, tuvalet, ebeveyn banyosu gibi mekanlarda olabildiğince tipleşen mekanlar çalışılmıştır. Çamaşır makinaları ıslak hacimler dışında ayrı mahallerde çözülmüştür.

Tüm blokların taşıyıcı sistemi plak kiriş olarak çözülmüştür. Kat yüksekliği döşemeden döşemeye 3m. dir. Blok izdüşümü dışındaki otopark döşemeleri mantar başlıklı kirişsiz döşeme olarak tasarlanmıştır.